English

English A1, A2, B1, B2

The courses are meant for achieving levels A1, A2, B1, and B2 according to the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), which has been compiled by the Council of Europe to develop international norms for language learning, teaching and assessment. The European framework contains six reference levels of language competencies, each of them has ist own specified content and a range of skills.

register by e-mail

English 50+

Chcete byť "in"?

Chcete rozumieť dnešnému svetu, internetu a komunikovať v zahraničí?

  • základy angličtiny pre začiatočníkov
  • užitočné frázy a slová komunikatívnou formou
  • priateľská atmoféra
  • lekcie pri káve alebo čaji
  • trpezlivá učiteľka a individuálny prístup
  • jedenkrát do týždňa
  • mini skupiny - v jednom kurze maximálne 6 študentov

register by e-mail